تازه‌ها

تاثیرات شگفت‌انگیز کتابخوانی بر تقویت و تسریع تکامل مغز

تاثیرات‌شگفت انگیز کتابخوانی برای کودک:

  1. تقویت و تسریع تکامل مغز

در سال‌های نخست زندگی کودک رشد و تکامل کودک در حداکثر رشد خود قرار دارد و پژوهش های علمی نشان داده هنگامی که والدین برای کودک کتاب می خوانند، سیناپس ها و پیوندهای جدیدی بین نورن ها (سلولهای مغز) کودک ایجاد می شود و پیوندهای قبلی مستحکم‌تر و تقویت می شوند. این فرایند موجب توسعه‌ی ظرفیت های ذهنی کودک می شود و باعث می شود توانایی های او در بزرگسالی در یادگیری و پردازشهای ذهنی از دیگران بیشتر باشد. به همین دلیل به والدین توصیه می شود کتابخوانی برای کودک باید یک اولویت و بخشی از روتین زندگی او باشد.

به نظر شما کتابخوانی برای کودک را از چه زمانی باید آغاز کرد؟ شما چند کتاب در روز برای او می خوانید؟ برای کتابخوانی برای کودک شما مشتاق تر هستید یا همسرتان؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

11 − 8 =