تازه‌ها

تشویق به ماجراجویی

شما بیشتر کودک را به ماجراجویی تشویق می کنید یا همسرتان؟
پژوهش‌های متعدد نشان داده که رفتار و عملکرد پدران و مادران متفاوت است و این تفاوت به رشد چند جانبه‌ی کودک کمک می کند و کودک برای توسعه ی شناختش از دنیای پیرامون و تقویت مهارت‌های مختلفش به این تفاوت‌ها نیاز دارد.

پژوهش‌ها نشان داده که مادران بیش از پدران نگران مسایل ایمنی کودک هستند و مثلا اگر مادری با کودک به استخر برود، مقابل کودک قرار می گیرد تا امنیت و آرامش را به کودک منتقل کند در حالیکه پدران پشت کودک می ایستند و او را تشویق به جلو رفتن می کنند. این مثال در جاهای مختلف قابل مشاهده است مثلا وقتی کودک نوپا تازه به راه می افتد یا وقتی کودک دوچرخه سواری را تمرین می کند و مثال‌های بسیاری دیگر.

این نمونه ها و پژوهش‌های انجام شده نشان می دهد که پدران معمولا بیش از مادران اجازه می دهند تا کودک با خطر روبرو شود.

اگر مسایل ایمنی در نظر گرفته شود این استقبال از روبرو شدن با خطر موجب تقویت مهارت‌های غیر شناختی کودک و همچنین تقویت اعتماد به نفس و استقلال او خواهد شد.

اغلب پدران و مادران در مورد فرزند اول خود با وسواس و احتیاط بیش از حد عمل می کنند و این مساله می تواند در اعتماد به نفس کودک و استقلال او تاثیر شدیدی گذارد.

چه مادر و چه پدر باید اجازه دهند تا کودک با دنیای پیرامون تعامل کند پس اجازه دهید کودک خطر کند کمی زخم سر زانوها ارزش آن را دارد که اعتماد به نفس او تقویت شود و فراموش نکنید زخم های کوچک سریع خوب می شوند اما شاکله شخصیت کودک که در سنین خردسالی شکل می گیرد تا پایان عمر همراه او خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

13 − 7 =