ترانه های کودکانه و عملکرد مغز

زمانی که فرم امواج مغزی کودک با والدینش هماهنگ است کودک در بهترین وضعیت برای آموختن قرار دارند و تحقیقات آنها نشان داده است که زمانی که والدین برای کودکشان ترانه های کودکانه می خوانند

بازی لباس‌های اشتباهی

وقتی که با هم بعد از شستن و خشک شدن لباسها، آنها را جمع می کنید، یکی از لباسها را به او نشان دهید و اسم آن را اشتباهی بگویید مثلا جوراب را نشان دهید و بگویید کلاه، یا شلوار را نشان دهید و بگویید پیراهن!