داستان سازی قبل از خواب

امشب قبل از خواب با او داستان سرایی کنید. از این جا شروع کنید یک روز یک روزگاری نخودی «به جای نخودی اسم کودکتان را بگویید» داشت توی یک جنگل بزرگ با درخت های خیلی بلند قدم می زد. بیا باهام تصور کنیم . فکر کنیم داریم تو جنگل قدم می زنیم. همین جوری نخودی داشت می رفت که یکهو یک خرس اومد.

بازی لباس‌های اشتباهی

وقتی که با هم بعد از شستن و خشک شدن لباسها، آنها را جمع می کنید، یکی از لباسها را به او نشان دهید و اسم آن را اشتباهی بگویید مثلا جوراب را نشان دهید و بگویید کلاه، یا شلوار را نشان دهید و بگویید پیراهن!